Batterij Aachen

  • Museum

    Atlantikwall Raversyde (Oostende, België)

    Atlantikwall Raversyde is een van de best bewaarde restanten van de Duitse verdedigingslinie, met meer dan zestig bunkers, open en ondergrondse gangen, observatieposten en geschutstellingen. Bij de inkom kan je enkele gerestaureerde collectiestukken bekijken, waaronder een codeermachine (Enigma). Je komt…

    Lees meer »
Back to top button